header banner
Default

In België verdien je het meest en het minst in deze gebieden


De Belgische werknemer verdiende in 2020 gemiddeld 3.832 euro bruto per maand. Dat blijkt uit cijfers die dinsdag door het Belgische statistiekbureau Statbel werden gepubliceerd. Maar er zijn opvallende verschillen per sector.

Hoewel het gemiddelde 3.832 euro bedraagt, geeft dat volgens Statbel een vertekend beeld: 58 procent van de loontrekkenden zouden minder dan dat verdienen. Een betere indicator is het mediaanloon, dat in België in 2020 3.550 euro bedroeg. Dat betekent dat 50 procent van de werknemers minder verdient, terwijl de andere 50 procent meer binnenhaalt. 69 procent van alle werknemers verdient tussen 2.000 en 4.250 euro bruto per maand. 

Wat echter het meeste opvalt, zijn de grootverdieners. Maar liefst 9,8 procent van alle Belgische loontrekkenden verdient immers meer dan 6.000 euro bruto.

Er zijn echter een aantal zaken die het verschil uitmaken. De sector waarin men werkt, lijkt een van de belangrijkste factoren te zijn. De best betalende branche van de economie is de petrochemische nijverheid, waar het gemiddelde maandloon 5.902 euro bedraagt. 

Ook wie actief is in de financiële dienstverlening (behalve verzekeringen en pensioenfondsen) verdient meer dan 5.000 euro, alsook werknemers van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer.

Werknemers die actief zijn in de horeca worden dan weer het minst betaald. Samen met loontrekkenden uit het verblijfstoerisme en de detailhandel verdienen zij 3.000 euro bruto of minder. 

Diploma speelt grote rol

VIDEO: Geld verdienen als kind: wat werkt wel (en wat niet)? | UITGEZOCHT #32
NOS Jeugdjournaal

Verder blijkt dat verder studeren na het secundair onderwijs een grote troef is. Mensen met een bachelordiploma strijken 4 procent meer op dan het Belgisch gemiddelde, terwijl houders van een masterdiploma zelfs een gemiddeld brutoloon krijgen dat 47 procent hoger ligt.

Werknemers die geen diploma haalden na het secundair verdienen dan weer minder dan het gemiddelde. Een werknemer met een diploma hoger secundair onderwijs verdient 18 procent minder, een kloof die toeneemt naar 26 procent voor loontrekkenden die zonder diploma het secundair onderwijs verlieten. 

Leeftijd bij bedienden belangrijker dan bij arbeiders

VIDEO: TOP 10 BEST BETAALDE BANEN! 💵💼
TOP LIJSTJES

Ten slotte blijkt uit de cijfers ook dat mensen met een oudere leeftijd meer geld verdienen. Werknemers onder de 39 jaar verdienen doorgaans minder dan het gemiddelde. Na die leeftijd kan men rekenen op een bovengemiddeld loon.

Dat effect is echter vooral merkbaar bij bedienden. Bedienden van 60 jaar of ouder verdienen maar liefst 182 procent meer, bijna het driedubbele, dan bedienden van 20 jaar of jonger. Bij arbeiders bedraagt die groei daarentegen slechts 36 procent. 

Sources


Article information

Author: Garrett Little

Last Updated: 1704249122

Views: 1866

Rating: 3.8 / 5 (92 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Garrett Little

Birthday: 1941-11-12

Address: 52481 Michelle Gateway Suite 907, New Rachel, MA 50139

Phone: +3837450334882752

Job: Park Ranger

Hobby: Whiskey Distilling, Cocktail Mixing, Robotics, Motorcycling, Cooking, Backpacking, Wildlife Photography

Introduction: My name is Garrett Little, I am a persistent, radiant, brilliant, forthright, courageous, intrepid, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.