header banner
Default

MS hastalığı nedir? MS hastalığının belirtileri nelerdir?


Table of Contents

  MS hastalığı nedir?

  En basit tanımı ile MS hastalığı, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir hastalıktır. Merkezi sinir sisteminin çalışma prensibi vücudumuzun farklı bölgelerine sinirler yardımı ile elektriksel iletiler yollamaktır. MS hastalığında ise vücut olmaması gereken şekilde sinir hücrelerini tehlike olarak görür ve saldırıya geçer.

  MS hastalığı belirtileri nelerdir?

  Öncelikle MS hastalığını taşıyan her kişide aynı belirtiler görülmez. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebilir. Genellikle hastalarda meydana gelebilen belirtiler ise;

  • Ani baş dönmeleri, dengesizlik hâli
  • Görme kaybı, bulanık görme, çift görme
  • Aşırı yorgunluk, güç kaybı, uyuşukluk
  • Yürüme güçlüğü,
  • Konuşma bozukluğu,
  • Depresyon

  MS hastalığının ilk belirtilerinden biri; sıklıkla ani baş dönmelerinin yaşanması, dengeyi sağlayamamadır. Çoğunlukla vücudun farklı yerlerinde güç kaybı yaşanabilir. Eliyle bir şeyleri kaldıramama ve yürümekte zorlanmalar yaşanabilir.

  MS hastalığının bir diğer belirtesi ise görme sorunlarının yaşanmaya başlamasıdır. Genellikle görme kaybı, bulanık görme, çift görme gibi belirtiler gösterir.

  Diğer belirtilerde ise konuşma bozukluğu, depresyon, halsizlik, uyuşmalar, uyuşukluk hâli yaşanması gibi ortaya çıkabilir.

  MS hastalığı neden meydana gelir

  MS hastalığı kısaca bağışıklık sisteminde meydana gelen birtakım sorunların sinir hücrelerine saldırmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Şu ana kadar MS hastalığının meydana gelmesinin kesin sebebi ortaya konamamıştır. Fakat MS hastalığının meydana gelmesinde rol oynayan birtakım nedenler olabilir.

  Genetik

  MS hastalığının meydana gelmesinde genetik faktör oldukça büyük bir rol oynar. Anne, baba ya da kardeşinde bu hastalık bulunan kişilerde görülme ihtimali %1-3 aralığında değişmektedir.

  Yaş

  MS hastalığı, özellikle belli bir yaş aralığında ortaya çıkmaz. Genellikle en sık 20-40 yaş aralığında rastlanır.

  Hastalık Geçmişi

  Tip 1 diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı tiroit hastalarında görülme ihtimali vardır.

  MS Tedavisi

  MS hastalığının günümüzdeki tıbbi gelişmelerle bir tedavisi bulunamamıştır. Buna karşın MS hastalığı bulunan kişilerde meydana gelen atakların daha aza indirilmesi ve hayatını daha kaliteli sürdürebilmesi için çalışmalar mevcuttur. MS hastalığının tedavisine tanı koyulduktan sonra ne kadar erken başlanırsa atakların önüne geçmek daha kolay olacaktır. Düzenli doktor kontrolleri ve erken tedavi ile MS hastalarının çok daha sağlıklı bir hayat sürebileceğini söyleyebiliriz.

  Sources


  Article information

  Author: Sydney Nichols

  Last Updated: 1703584204

  Views: 1189

  Rating: 4.5 / 5 (107 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sydney Nichols

  Birthday: 1931-08-25

  Address: 145 Brian Landing, South Michael, NV 08563

  Phone: +4194342814080677

  Job: Financial Analyst

  Hobby: Running, Web Development, Lock Picking, Gardening, Aquarium Keeping, Role-Playing Games, Beekeeping

  Introduction: My name is Sydney Nichols, I am a exquisite, capable, tenacious, unyielding, Gifted, esteemed, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.