header banner
Default

Birçok ETF başvurusu SEC Başkanı tarafından incelendiğini belirtti


Table of Contents

Gary Gensler, personellerinin aktif bir biçimde çalıştığını dile getirdi.

SEC Başkanı, birden fazla ETF başvurusu üzerinde çalışıldığını söyledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı (SEC) Gary Gensler, Bitcoin ETF'lerine ilişkin konuştu.

The Block'un haberine göre Gensler, SEC personelinin spot Bitcoin ETF'leri için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Bloomberg TV'ye konuşan Gensler, "Ön yargılı olmayacağım. Personellerimiz bu başvurular üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gensler, mahkemenin Grayscale Investments lehine verdiği kararın ardından atacakları adımlar hususunda görüş belirtmekten kaçındı.

SEC zamana ihtiyaç duyuyor

VIDEO: SEC BİTCOİN ETF BAŞVURUSUNU GERİ ÇEVİRDİ. KRİPTO PARA GÜNCEL
Kripto Adam

SEC, geçtiğimiz ay BlackRock, Invesco, Valkyrie ve Fidelity gibi şirketlerin spot Bitcoin ETF'lerine ilişkin başvuruları ertelediğini açıklamıştı. Regülatör, ABD hükümetinin kapanma tehlikesine karşı böyle bir yol izlemeyi tercih etmişti.

Gensler ekledi:

"Bir değil birden fazla başvurumuz var. Sanırım personelin ve nihayetinde Komisyon tarafından değerlendirilen 8-10 başvuru söz konusu"

Gensler, spot Bitcoin ETF'leri konusunda tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak  ARK Invest CEO'su Cathie Wood, spot Bitcoin ETF'lerinin onayına ilişkin en büyük engelin SEC Başkanı Gary Gensler olduğunu ifade etti.

Sources


Article information

Author: Thomas Avila

Last Updated: 1697859722

Views: 1122

Rating: 4.1 / 5 (119 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas Avila

Birthday: 1996-12-15

Address: 95177 Joseph Manor, Parkertown, NC 72799

Phone: +3858848989379662

Job: Drone Pilot

Hobby: Role-Playing Games, Cycling, Sailing, Crochet, Robotics, Gardening, Photography

Introduction: My name is Thomas Avila, I am a unyielding, rare, unwavering, Gifted, audacious, striking, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.