header banner
Default

Dit is de reden waarom Luna Classic (LUNC) met vijftig procent in vier uur tijd stijgt (en nog verder kan stijgen) - BLOX | Nieuws


Het is weer zover. Luna Classic (LUNC) weet binnen zeer korte tijd met tientallen procenten omhoog te gaan. De munt steeg zo hard, dat het meer dan de helft van zijn waarde erbij kreeg binnen 4 uur. Hoe kan dit?

Wat is er gebeurd?

VIDEO: Terra Luna Classic | These LUNC Analytics Are Rising More Than The Price!
ClayBro

LUNC is de afgelopen 4 uur met maar liefst 50% gestegen. Deze prijsactie is een reactie op een belangrijk nieuwtje van Binance, de grootste crypto exchange ter wereld. Zij vertelden namelijk dat ze een verbrandingsmechanisme gingen implementeren. Dit is een van de grootste nieuwtjes voor LUNC in de afgelopen tijd.

Zoals sommigen van jullie weten, zou LUNC beginnen met het verbranden van tokens. Deze verbranding van tokens – door een belasting van 1,2% op transacties – zorgt ervoor dat het aantal tokens afneemt. Dit is nodig om het project nog enigszins te kunnen redden, nadat het eerder dit jaar volledig instortte.

Eduard Kim, een docent informatica aan de Drexel Universiteit lichtte dit verder toe in een Medium artikel. Het verbranden van tokens kon al geïmplementeerd worden op de blockchain (on-chain) Het enige probleem was volgens hem dat het verbranden van deze tokens ook off-chain (buiten de blockchain om) moest gebeuren. Dit betreft bijvoorbeeld de verbranding/ belasting op centrale exchanges (CEX) – zoals bijvoorbeeld Binance.

Groot nieuws

VIDEO: Why is Luna Classic LUNC skyrocketing? (Back to $0.01?)
VirtualBacon

Nu de grootste exchange van de wereld hier toestemming voor heeft gegeven en dit verbranden toestaat, is er een stormloop op LUNC. De LUNC gemeenschap had een aanvraag gedaan bij Binance, en de exchange kwam met de volgende reactie:

“In antwoord op het voorstel van de LUNC gemeenschap over het verbranden van handelskosten met behoud van een goede handelservaring voor gebruikers, zal Binance een verbrandingsmechanisme implementeren om alle handelskosten op LUNC spot en marge handelsparen te verbranden door ze naar het LUNC verbrandingsadres te sturen, zo legt Binance uit.

50% in 4 uur

VIDEO: WTF?! THIS SENDS TERRA LUNA CLASSIC TO $10.34 OVERNIGHT (NO JOKES!) - LUNC NEWS TODAY
Crypto Millionaire

Zoals te zien in onderstaande grafiek, gaf dit nieuws een supersterke reactie op de koers. De totale waarde steeg met 50% binnen 4 uur. Aangezien dit nieuws net pas is gepubliceerd, is het afwachten of dit het einde was van deze spurt.

De token is de laatste tijd veel in het nieuws. Niet zo lang geleden steeg de munt al eens 430% in een periode van 30 dagen. Nu het herstelplan bekend is, en Binance een groot gedeelte van het plan ondersteunt, zijn er al meer mensen die positief tegen de token aankijken.

Het verbranden van LUNC is pas een van de eerste fases van het volledige herstelplan. Het kan dus goed zijn dat de token nog een grotere spurt zal maken. Het is alleen geen garantie, aangezien het plan officieel in 2023 afgerond wordt. Lees hier hoe dit plan eruit ziet.

Sources


Article information

Author: Kim Rivera

Last Updated: 1702554842

Views: 1142

Rating: 4.2 / 5 (117 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kim Rivera

Birthday: 1997-03-28

Address: 4156 Mccoy Locks, Martinville, NE 67332

Phone: +4150732221000975

Job: Project Manager

Hobby: Chess, Quilting, Photography, Poker, Sailing, Astronomy, Video Editing

Introduction: My name is Kim Rivera, I am a treasured, vibrant, rich, radiant, exquisite, capable, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.