header banner
Default

Madelon onderzoekt de effecten van de stijgende prijzen van gas, olie en huizen


In een Madelon Praat bespreekt Madelon Vos weer een hoop interessante onderwerpen. Ze deelt onder andere een diepgaande analyse van de huidige economische situatie en de stijgende prijzen van grondstoffen zoals olie, gas en brandstof. Tot slot bekijkt Madelon ook haar bitcoin ‘DCA’ portefeuille. Hoe staat het daar nu mee?

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Huizenprijzen stijgen, maar de euro maakt een duikvlucht

VIDEO: 🚨 Olie, gas, brandstof & huizenprijzen stijgen: wat is er aan de hand?! | Madelon Praat
Madelon Vos

In de video komen de recente stijgingen van de huizenprijzen en de daling van de euro voorbij. Daarbij focust ze specifiek op de scherpe daling van de Duitse huizenprijzen, de sterkste daling ooit geregistreerd.

Ze gaat ook in op de hogere lonen en inflatie en de economische situatie in de Verenigde Staten. Al met al biedt ze brede analyse van de huidige marktomstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

Waarom maakte de euro een duikvlucht, en wat is de impact daarvan op de economie? In haar analyse bekijkt ze de mogelijke oorzaken en gevolgen van deze situatie en hoe investeerders zich kunnen positioneren om zichzelf te beschermen tegen mogelijke risico’s.

Blik op bitcoin

VIDEO: 🚨 De lang voorspelde crisis is nabij | Madelon Praat
Madelon Vos

Uiteraard komt ook bitcoin (BTC) weer aan bod, met deze keer ook een update van Madelons DCA portfolio. DCA, een afkorting van dollar cost averaging, is een investeringsstrategie waarbij investeerders op vaste momenten een klein beetje bitcoin kopen.

Door de aankopen te spreiden en niet in een keer een groot bedrag in de markt te stoppen, kan de uiteindelijke gemiddelde instapprijs lager uitvallen. Natuurlijk deelt Madelon tot slot ook haar kijk op de huidige bitcoin koers.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Join de MoneyTalks community van Madelon Vos!

VIDEO: 🚨 Koersstijging bitcoin, problemen huizenmarkt en gasprijs | #121 Madelon Praat | Madelon Vos
Madelon Vos

Sinds kort bestaat de MoneyTalks community van Madelon! In deze online community kan je vragen stellen en kennis delen! Ook maakt Madelon er technische analyses op aanvraag worden er Q&A-sessies georganiseerd waarin live vragen kunnen worden gesteld. Maak je je eigen analyses, dan kunnen de experts in de community daar een blik voor je op werpen!

Madelon legt ook uit! Middels de cursussen van Madelon leer je onder andere hoe je veilig en vertrouwd aan de slag kan gaan met bitcoin en andere cryptocurrencies en hoe je winst kan boeken met het investeren in crypto. Kennismaken met Madelon? Bekijk dan ook haar gratis cursussen! 

In de gratis cursus  krijg je een preview van onderwerpen als Bitcoin, andere cryptocurrencies, hoe deze veilig op te slaan en je eerste crypto’s aanschaffen. Daarnaast leer je de basis van technische analyse. Deze gratis cursus is een voorproef op de volledige cursus.

Sources


Article information

Author: Erin White

Last Updated: 1697944322

Views: 769

Rating: 4.3 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Erin White

Birthday: 1925-05-08

Address: 7513 Sosa Park Apt. 190, Griffinland, KY 13428

Phone: +4366249550627766

Job: Orthodontist

Hobby: Magic Tricks, Traveling, Calligraphy, Hiking, Rock Climbing, Bird Watching, Camping

Introduction: My name is Erin White, I am a resolute, bold, striking, unwavering, daring, capable, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.