header banner
Default

Ongeadresseerd drukwerk wordt niet meer belast


Table of Contents

  Kruibeke -

  Sinds dit jaar heft de gemeente Kruibeke een extra belasting op ongeadresseerd drukwerk. Omdat twee lokale bladen nu een veelvoud aan belastingen moeten betalen, wordt de regeling herbekeken.

  Wie ongeadresseerd drukwerk wil verspreiden op het grondgebied Kruibeke,betaalt daar sinds 2021 belastingen op. Het gemeentebestuur wou een ontradend effect creëren aangezien zulke boekjes grondstoffen kosten, vaak stante pede bij het oud papier worden gegooid en later ook moeten worden opgehaald door de diensten.

  Begin 2023 werden enkele kortingen en vrijstellingen weggeveegd omdat de belasting blijkbaar niet genoeg opbracht. De twee bladen die in de gemeente worden bedeeld, voelden die bijstelling echter enorm in de portefeuille. “We hebben begin dit jaar het reglement aangepast, met een onaangenaam gevolg voor de verdelers van die infobladen”, zegt schepen van financiën Dimitri Van Laere (N-VA). “Zij zouden nu een vijfvoud van de belasting moeten betalen volgens de nieuwe regeling, wat natuurlijk niet de bedoeling is.”

  Er werd ook bekeken of het gemeentebestuur een uitzondering mocht maken voor de twee infobladen. “Maar dat mag niet”, zegt schepen Van Laere. “Daarom stappen we nu terug over naar de belasting zoals die voorlag vanaf 2021. Er wordt bekeken hoe we een nieuw reglement kunnen uitwerken.”

  Sources


  Article information

  Author: William Bass

  Last Updated: 1699347962

  Views: 707

  Rating: 4.7 / 5 (49 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: William Bass

  Birthday: 2016-07-08

  Address: 09358 Sara Extension Apt. 850, Perezchester, NJ 24179

  Phone: +4271098927906046

  Job: Article Writer

  Hobby: Badminton, Chess, Board Games, Gardening, Hiking, Skateboarding, Running

  Introduction: My name is William Bass, I am a striking, multicolored, risk-taking, tenacious, dedicated, audacious, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.