header banner
Default

Viaplay sier at prisene vil øke: "Dette er den største krisen vi har sett"


– Jeg har fulgt godt med på det norske mediemarkedet siden 80-tallet. Dette er kanskje den største mediekrisen vi har sett i Skandinavia, det vi nå ser med Viaplay, sier Lasse Gimnes, medieekspert i Gimcom, til Nettavisen.

Torsdag morgen la Viaplay fram regnskapet for andre kvartal av 2023, og kom samtidig med dårlige nyheter. Etter at selskapet har falt så det suser på børsen, og går flere hundre millioner i driftsunderskudd, uttalte Viaplay-sjef Jørgen Madsen Lindemann at de er nødt til å gi slipp på mer enn 25 prosent av deres ansatte.

Selskapet må kutte på enda flere områder fremover, og både salg av rettigheter og økte priser for abonnentene lanseres som muligheter.

– Ja, ja, svarer Lindemann kontant på spørsmål om det kan bli økte priser på Viaplay-pakkene fremover.

Les ogsåViaplay-krisen forverres ytterligere: – Enda et skudd for baugen
VIDEO: The Swarm | Official Trailer | A Viaplay Series
Viaplay Norge

– Det er ikke riktig

VIDEO: Viaplay Showreel 2018
Viaplay Sverige

Gimnes klassifiserer Viaplays økonomiske fall som en krisesituasjon, og peker på selskapsverdien. For litt over et år siden hadde de en verdi på 18 milliarder kroner, og nå er den nede på kun tre-fire milliarder.

Og verre kan det bli. På torsdag alene var det en børsnedgang på 48 prosent, mye grunnet de dårlige nyhetene fra pressemøtet.

Viaplay har opplevd svekkede inntekter både fra reklamemarkedet og premiummarkedet. Gimnes tror det skyldes at høyere strømutgifter, dagligvareutgifter og lignende har redusert nordmenns kostnadsvilje i forhold til et så dyrt produkt som Premier League.

Viaplay varsler nå at de vurderer å løse krisen med å øke prisene. Det tror ikke Gimnes er rett vei å gå.

– Jeg tror ikke det er riktig, men jeg tror heller ikke at forbrukerne kan forvente at det blir noe særlig prisnedgang, forteller Gimnes.

Gimnes tror en prisøkning vil skape store reaksjoner fra forbrukerne, men presiserer samtidig at Viaplay jobber nøye med markedsundersøkelser og vet hvor smertegrensen går.

– Jeg tror de vil reagere, og det skal de også. Det vil alltid være folk som reagerer, men til syvende og sist handler det om hva de er villige til å betale for produktet.

Supporterleder: – Tror kvaliteten vil gå ned

VIDEO: Viaplay – Champions League åttonsdelsfinaler trailer
Viaplay Norge

Fotballsupportere med et hjerte for Premier League frykter nå at produktet kan bli enda dyrere, men det er også redsel for hvordan selskapets økonomiske situasjon kan prege innholdet som produseres.

– Vi tror kvaliteten vil gå ned ettersom de kutter 25 prosent, og vi må regne med at det blir mindre studiosendinger, men kampene vises, og det er det viktigste, sier Ray Tørnkvist, leder i Norsk supporterunion for britisk fotball.

Gimnes setter spørsmålstegn ved hvilke ansatte som må gå først dersom de kutter 25 prosent av de ansatte, og peker på at fagforeningen antakelig vil kreve at frilanserne går før de faste ansatte.

Blant de ikke fast ansatte i Viaplay finner vi flere kjente og kjære eksperter i blant annet fotball og vintersport.

– De vil prøve å kutte mest mulig effektivt, så de unngår konsekvenser for seerne. Jeg syns de har veldig mange gode produkter og ekspertkommentatorer, men det kan hende at både rettigheter og dermed også kommentatorer/ekspertkommentatorer forsvinner, sier Gimnes.

Les ogsåPubene freser av Premier League-kostnadene: – Kødder du?
VIDEO: Wisting | Sesong 3 | Official Trailer | A Viaplay Original
Viaplay Norge

Salg av PL-rettigheter?

VIDEO: Alles favoritter bare på Viaplay
Viaplay Norge

Torsdag kveld ble det annonsert at franske Canal+ Groupe har kjøpt opp tolv prosent av aksjene i Viaplay.

Viaplay-direktør Jørgen Madsen Lindemann ville tidligere torsdag ikke utelukke at hele selskapet kunne bli solgt.

Gimnes tolket torsdagens børsmelding som at alle muligheter er åpne for Viaplay; både salg av hele selskapet, salg av enkelte rettigheter, å kutte enkelte territorier eller land og reduksjon av bemanningen.

Han tror det vil være lettere å finne potensielle kjøpere for vinterrettighetene enn Premier League-rettighetene, men utelukker ikke at det kan bli et salg der og.

– Et eventuelt salg av Premier League-rettigheter er avhengig av at det er kjøpere som er villige til å bla opp de summene som Viaplay vil kreve. TV 2 kan være en aktuell kjøper på det norske markedet. Men det handler om mye penger – og et marked hvor betalingsviljen kan se ut til å ha stagnert noe. Det er tøffe tider i mediemarkedet for tiden, sier Lasse Gimnes

Sources


Article information

Author: Andrew Brown

Last Updated: 1699730403

Views: 936

Rating: 4.1 / 5 (57 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Andrew Brown

Birthday: 2005-03-09

Address: 8371 Dennis Highway Suite 679, Lake Thomasport, MI 42375

Phone: +4524383541362911

Job: Article Writer

Hobby: Beekeeping, Chocolate Making, Bird Watching, Swimming, Hiking, Telescope Building, Meditation

Introduction: My name is Andrew Brown, I am a skilled, frank, rare, steadfast, venturesome, dedicated, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.